ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

14-02-2565 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเพิ่มขนาดหม้อแปลง เป็น 500 KVA

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

10-02-2565 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

01-02-2565 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

10-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสุขสำราญ ปีงบประมาณ 2563