ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ