ประกาศรับสมัครงาน

28-02-2567 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2567

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

23-02-2567 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2567

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

14-02-2567 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

29-01-2567 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมทั้งติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 75 กิโลวัตต์ ปีงบประมาณ 2567

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

25-01-2567 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

22-01-2567 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน ๗๕ กิโลวัตต์

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

21-11-2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน ๑ อัตรา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

15-11-2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้