ประกาศรับสมัครงาน

12-05-2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

08-05-2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

19-01-2566 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

17-01-2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

09-01-2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

11-10-2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

10-10-2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

03-10-2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…

09-08-2565 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเหมาใน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบ…